วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ระลึกพระคุณแม่

               วันลูกคลอดเกือบคล้ายวันตายแม่               เจ็บท้องแท้เท่าไรแม่ไม่บ่น
แม่อุ้มท้องเก้าเดือนรอดเป็นคน                                  เติบโตจนบัดนี้เพราะแม่เรา
แม่เจ็บปวดเจียนตายในวันนั้น                                     แต่เป็นวันแม่มีความสุขเล่า
แม่ดีใจที่ได้ตัวของเรา                                                 แม่คอยเฝ้าประคับคอยประคอง
แม่ต้องทนเหนื่อยยากลำบากกาย                                ลูกสบายแม่เหนื่อยน้ำตานอง
แม่เหมือนร่มโพธิ์แก้วคอยคุ้มครอง                              คอยใฝ่ปองดูแลคอยระวัง
แม่คอยหาเงินส่งเสียลูกเรียน                                        คอยหมั่นเพียรตั้งตารอความหวัง
เป็นเหมือนแสงสว่างมีพลัง                                           คอยพลักดันให้ลูกรู้วิชา
แม่คอยหาอาหารให้ลูกกิน                                             ไม่ถวิลตัวเองเลยหนักหนา
เพียงลูกอิ่มแม่อิ่มพรรณนา                                            ขอแค่ลูกยาแม่อิ่มเพียงกาย
แม่ผู้นี้อดได้เจ้าสบาย                                                     แม่มิหมายใดเจ้าจะทดแทน
ถึงวันนี้รู้ดีว่าแม่รัก                                                           ลูกก็รักรู้ดีไม่อาจแม้น
พระคุณแม่ที่ให้ลูกทดแทน                                              ค่าน้ำนมหมื่่นแสนที่ดื่มไป
ลูกผู้นี้รู้ดีว่าแม่รัก                                                            แม่เหนื่อยหนักเลี้ยงคอยห่วงใย
แม่ผู้นี้เลี้ยงดูคอยใส่ใจ                                                   คอยอบรมบ่มนิสัยลูกยา
ขอชาติหน้าลูกนี้ได้พบพา                                              ขอเกิดมาเป็นลูกทุกชาติไป

ห่วงหา

                          ห่วงเอ๋ยห่วงหา                            เจ้ามาหายหน้าไปแห่งไหน
เจ้ามาพบหน้าแล้วจากไกล                           ่        แห่งหนใดมิได้พบหน้า
เจ้าไกลห่างไม่รู้อยู่แห่งหน                                    ให้ระทมจิตใจไม่เสก สรรค์็นหน้า
ให้เห็นหน้าครู่เดียวจากไปพลัน                              เหมือนข้าวนั้นคอยเคียวเปลี่ยวใจเอย
                          

หลบมาบ้านเรา


เขียนฝันไว้ข้างฝา


คิดถึง

                     คิดเอ๋ยคิดถึง                                คนึงย่ำค่ำยังขานหา
คิดถึงเธอผู้เดียวมิเห็นหน้า                                จึงนำพาเธอไว้ในกลางใจ
ยามจะนอนฝันถึงหาพี่ยา                                   เมื่อไหร่มากลัดกลุ้มในฤทัย
นั่งคอยพี่ตะวันแสงวิไล                                     จรลับไปพี่ไม่กลับมาเอย

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สักวาความคิดถึง

สักวาว่าจะกล่าวความคิดถึง                                เฝ้าคนึงห่วงหาอยู่แห่งไหน
เจ้ามาพบเห็นหน้าแล้วจากไป                              แห่งหนใดมิได้อยู่คู่เคียงกัน