วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สักวาความคิดถึง

สักวาว่าจะกล่าวความคิดถึง                                เฝ้าคนึงห่วงหาอยู่แห่งไหน
เจ้ามาพบเห็นหน้าแล้วจากไป                              แห่งหนใดมิได้อยู่คู่เคียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น