วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ห่วงหา

                          ห่วงเอ๋ยห่วงหา                            เจ้ามาหายหน้าไปแห่งไหน
เจ้ามาพบหน้าแล้วจากไกล                           ่        แห่งหนใดมิได้พบหน้า
เจ้าไกลห่างไม่รู้อยู่แห่งหน                                    ให้ระทมจิตใจไม่เสก สรรค์็นหน้า
ให้เห็นหน้าครู่เดียวจากไปพลัน                              เหมือนข้าวนั้นคอยเคียวเปลี่ยวใจเอย
                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น